VentdeSud
Cerca
Contacte   

Esport i Barris

 

ESPORT I BARRIS

 

 Esport i Barris neix de la necessitat d’oferir una activitat multiesportiva de qualitat al veïns dels barris. Aquest programa, però, no només es centra en la dinamització dels espais públics esportius sinó que alhora busca generar un espai de treball en valors i de les habilitats per la vida dels participants que els apoderi i afavoreixi al seu creixement personal des d'una perspectiva holística.

 Les principals característiques del programa són:

  • Propostes d’activitat multiesportiva amb participació activa dels usuaris.
  • Sense necessitat d’inscripció prèvia.
  • Incentivar la participació per afavorir l’assistència continuada a les dinamitzacions.
  • Equitat en els drets d’iniciació i pràctica esportiva.
  • Suport social a l’esport.
  • Apoderament dels participants.
  • Iniciatives comunitàries que reforcin el sentiment de pertinença i igualtat.

D’altra banda, el programa pretén arribar a tota la població que habita al barri d’intervenció i no només als participants a l’activitat en sí. D’aquesta forma, amb una acció comunitària clara, es procurarà tenir en compte a les famílies i veïns del barri.

Vine a gaudir de l'activitat a:

BARRI ESPAI ESPAI ALTERNATIU* DATA HORARI DESTINATARIS MEMÒRIA MULTIMÈDIA
Canaleta Pista Cruyff Pati de l'esocla Can Puig

13.10.20 al 1.06.21

Dimarts de 17.00 a 18.30h

Joves de secudària

   

16.10.20 al 4.06.21

Divendres de 17.00 a 18.30h

Nens/es de primària

Sant Pere Pista de Bàsquet Pati de l'esocla Pla de l'Ametller

14.10.20 al 2.06.21

Dimecres de 17.00 a 18.30h

Joves de secudària

   

16.10.20 al 4.06.21

Divendres de 17.00 a 18.30h

Nens/es de primària

*Les mesures de contenció envers la COVID-19 faran que els espais de dinamització d'aquest projecte siguin canviants. En aquells períodes de temps on les activitats no es puguin dur a terme a les pistes púlbiques, els espais alternatius es mostren també a la taula informativa.

Bookmark and Share